fbpx

Ønsker du automatisering af manuelle processer?

Vi vil alle gerne vækste i både løn og udbytte, hvorfor vi forsøger at optimere og automatisere flere og flere processer. Det betyder at vi får  flere og flere systemer indbygget i vores virksomheders daglige drift. Det medfører typisk, at du står med data, som du gerne vil have fra et system til et andet.

Billede af papir

Hvor styres automatiseringen?

Når der skal automatiseres skal logikken for de handlinger der skal laves, typisk styres ét sted fra. Hvorvidt det er et af de eksisterende systemer der skal styre det, eller om det skal være et eksternt system, kan give stor forskel på både pris, tilretningsmuligheder og ønskede fremtidige optimeringsmuligheder.

1200x628-tænker-overblik-beslutning

Har du svært ved at iværksætte projektet?

Det kan være svært at få det overblik, der gør at man tør iværksætte et projekt omkring automatisering. Konsekvenserne ved at lade stå til kan være fatale, ligesom det kan være fatalt at igangsætte den forkerte løsning med forkerte leverandører. Se hvordan vi mener du kommer rigtigt og sikkert i gang.

Har du manuelle processer du gerne vil automatisere?

I en kontinuerligt mere internationaliseret og online verden, bliver forholdene mere og mere konkurrenceprægede. Til trods for dette, ønsker danskerne generelt flere penge og mere fritid, så det gælder i høj grad om, at være bedre og dermed mere effektiv end konkurrenterne. Derfor kommer det kendte udtryk “Work smarter, not harder” virkelig til sin ret. 

Med de høje lønninger vi har i Danmark, har vi ikke plads til for mange manuelle processer der ideelt set kunne automatiseres. Ofte vil man gennem målinger og beregninger, kunne konkretisere hvor lang tilbagebetalingstiden vil være, når man  kontinuerligt får frigivet ressourcerne for medarbejderne og undgår deres fejl-40 (altså de fejl der sker 40 cm fra skærmen).

Gennem automatisering vil man ikke alene kunne effektivisere forretningsgangene, man kan også få mere struktur og endda kontrol over de forskellige processer. Insights der tidligere har været for omkostningstunge at fremskaffe, kan blive let tilgængelige og man kan navigere hurtigere, blive mere omstillingsparat som virksomhed og beslutningsprocesserne kan blive kortere.

Har du behov for sparring omkring, hvilke processer der kan og bør automatiseres, tager vi gerne en dialog omkring dine ønsker og krav. Hvorvidt det drejer sig om Bluetooth beacons eller andre signalgivere, så kan vi i samarbejde få skitseret den løsning, der passer optimalt til dine behov og rammer. 

Hvor skal automatiseringen ske?

Når der skal laves en automatisering der består af data fra eksempelvis to systemer eller mere, betyder det i sin enkelthed, at de data der ligger i systemernes respektive databaser, skal sammenkøres. Typisk skal der defineres, hvilken af databaserne der har det overordnede ejerskab så man bibeholder moderdata og ikke overskriver dette.

Hvilket system der skal vælges som moderdata for de respektive input, er typisk relativt ligetil. Men det kræver analytiske evner, overblik og gerne en del erfaring at vælge, hvilket af systemerne der skal håndtere logikken i automatiseringen samt berigelsen af de relevante data. I mange tilfælde anbefaler vi, at det sker i et helt 3. system, specielt hvis man vil sikre, at de øvrige systemer kan opgraderes uafhængigt af hinanden.

Om der skal vælges en intern automatisering i et af de eksisterende systemer, eller om det giver mening at trække logikken i automatiseringen ud eksternt fra systemerne, afhænger i høj grad af, hvilke muligheder og fleksibilitet der er behov for. Der skal analyseres på, hvilke krav der er til at kunne ændre og optimere på logikken, om det skal kunne bygges sammen med andre systemer i fremtiden og meget mere.

Har du behov for uvildig sparring, der ikke har andre incitamenter end at finde den bedste løsning og de bedste leverandører til dine projekt, er du velkommen til at kontakte os. Vi tager udgangspunkt i dine rammer og holder kontinuerligt fokus på at projektet ikke løber løbsk og, at investeringen i automatisering giver ROI for dig.

Hvordan kommer man i gang med automatiseringen?

I sin enkelhed er automatisering et spørgsmål om at opfange noget data på baggrund af en handling og dernæst lave en action, der overfører data, der kan medføre en anden handling. Det kan være svært at overskue, hvilke muligheder der er i forbindelse med et projekt indenfor automatisering og, hvordan man bedst muligt kommer igang med projektet.

Usikkerheden omkring, hvilken løsning der er den rigtige, hvordan man konkretiserer og få iværksat den og, at det bliver til en omkostning der giver ROI og dermed kan godtgøre investeringen, kan afholde mange fra at sætte i gang.

Vores tilgang er, at vi gennem dialog og eventuel workshop med de involverede parter, får kortlagt de ønskede løsninger. Vi får identificeret, hvilke faldgruber der er, samt hjælper med at få lavet den specificering af løsningen, der gør at involverede parter kommer til at arbejde i samme retning.

Som jeres uvildige partner, kan vi hjælpe med udvælgelsen af de leverandører der skal implementere de forskellige dele. Vi kan hjælpe med at udarbejde udbudsmateriale og sammenligne de indhentede tilbud, så du får valgt de rigtige leverandører. I sidste ende kan vi tilmed stå for projektledelsen af det samlede forløb.

Hvorfor os?
  • Vi er 100% uvildige og har ikke ansatte der producerer det vi rådgiver om
  • Vi går ikke ind i et projekt, hvor vi ikke tror kunden får tilstrækkeligt ROI
  • Vi kan hjælpe med at finde de relevante leverandører til netop dit projekt
  • Vi kan hjælpe med udbudsmateriale samt vurdere på leverandørerne
  • Vi kan stå som projektleder og tage hånd om alle tingene for jer
  • Vi kan hjælpe med at få automatiseringen implementeret i organisationen
  • Vi har et stort netværk af specialister og taler både deres og jeres sprog
  • Vi kan i enkelte tilfælde stå som totalleverandør for hele projekter

Engageret vækstpartner gennem

Vil du involvere os?

Kontakt os i dag og få en indledende dialog. Vi vil meget gerne involvere os.

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Rådgivning

Hos ROI ONLINE kan du få professionel rådgivning til salg og marketing. Om der er tale om en lille eller mellemstor virksomhed spiller ingen rolle – vi laver altid tilpassede løsninger til hver enkelt kunde. Desuden tilbyder vi også rådgivning om A-kunder, og hvordan du finder disse. Vores tilgang er meget praktisk, så rådgivningen også bliver til virkelighed inden for en overskuelig tidsramme. 

Projektledelse

ROI ONLINE tilbyder professionel projektledelse inden for al markedsføring. Vores projektledere står altid klar til at hjælpe – uanset om det er fra start eller undervejs i processen. Vi fokuserer på optimal fremgang, så vores kunder altid sikres gode resultater. Gennem effektivitet opnår vi sammen de bedste løsninger uden spild af tid og ressourcer.

Leverandøroptimering

Vi har et stort netværk af specialister, som altid står klar til at hjælpe med hver deres specialviden til netop din opgave. Specialerne er mange og kan være alt fra webudvikling til SoMe og meget mere. Som kunde hos os sikres du mere specialist for pengene, et godt overblik under hele processen samt professionel matchmaking mellem projekt og specialist.