SMV:Digital Implementering

Har du for nyligt implementeret ny teknologi i din virksomhed, eller går du med tankerne om at gøre det, så har du mulighed for at få medfinansieret projektet med op til 100.000 kr. gennem en af EU’s vækstpuljer. Den rette implementering er nøglen til at opnå det fulde potentiale af en ny teknologi, hvilket er afgørende hvis din virksomhed skal fremtidssikres og du vil opnå en kontinuerlig vækst.   

Formålet med et implementeringsforløb er at hjælpe din virksomhed med at høste gevinsten af den nye teknologi, der er investeret i inden for det seneste år eller indkøbt i forbindelse med implementeringsprojektet.

Hvad indebærer det?

Et implementeringsprojekt er forventet at indeholde flere af disse punkter: 

 • Hjælp til leverandørstyring
 • Hjælp til gennemførelse af organisatoriske ændringer som følge af implementering af ny teknologi
 • Afklaring af tekniske og organisatoriske barrierer for gevinstrealisering af ny teknologi
 • Uddannelse af relevante medarbejdere i brugen af den specifikke nyindkøbte teknologi
 • Hjælp til teknisk integration af ny teknologi

Hvad får jeg ud af det?

Med ny teknologi følger organisatoriske forandringer, hvilket kan medføre organisatoriske barrierer for de fleste virksomheder. Forandring kan skabe usikkerhed – derfor er det vigtigt at være forberedt på de løbende problemstillinger der kan opstå for at sikre, at virksomheden, med succes, adopterer de nye løsninger. Derfor tilbyder vi bl.a.: 

 • Professionel og uvildig rådgivning og sparring 
 • Projektledelse der sikrer overblik over alle delelementer
 • Uddannelse og vejledning i brug af ny teknologi

Hvordan foregår det?

Du kan få 50% til indkøb af privatrådgiver, dog vil dette maksimalt være 100.000 kr. Ønsker du det fulde tilskud på 100.000 kr. skal du ligeledes selv medfinansiere 100.000 kr. til projektet. Dette kan ske i form af kontanter eller de timer du, og dine medarbejdere, lægger i projektet. 
Mange af vores kunder står med en masse spørgsmål, når vi introducerer dem for EU’s vækstpuljer, såsom:

 • Er der krav man skal opfylde for at kunne ansøge? 
 • Hvordan timeregistrerer man? 
 • Hvor mange penge skal jeg selv lægge i projektet? 
 • Må jeg selv vælge en rådgiver? 

Spørgsmålene er mange og det er forståeligt. Projektet kan virke stort og uoverskueligt, men det er værd at gå ind i, og vi står klar til at hjælpe dig. Vi kan besvare alle dine spørgsmål og kan guide dig gennem det hele. Jo tidligere vi er en del af processen, jo mere får du udnyttet det fulde potentiale af projektet og jo stærkere står du. 

Vil du have besvaret dine spørgsmål om SMV : Digital Implementering, og ønsker du at vide mere om dine muligheder, så kontakt os i dag og lad os tage en snak om, hvordan du kan blive en del af EU’s vækstpuljer.