SVM:Digital Potentialeafklaring

Teknologiens verden udvikler sig hele tiden – Kan du følge med og ved du hvor stort din virksomheds potentiale er? Med vækstmidler fra EU, kan du lære din virksomheds potentialer at kende og tage det næste skridt. EU vækstpuljen, SMV Digital Potentialeafklaring, giver dig mulighed for at finde din virksomheds vækstpotentialer med en medfinansiering, fra EU, på op til 100.000 kr. af projektet. 

I et potentialeafklaringsforløb er formålet at hjælpe din virksomhed med at identificere, hvad business casen er ved at investere, hvilke nye teknologier der kan indføres, samt hvilke teknologier der er relevante at investere i. 

Hvad indebærer det?

Et potentialeafklaringsprojekt indeholder bl.a.: 

 • Kortlægning af arbejdsprocesser i virksomheden
 • Afklaring af processer der kan digitaliseres/automatiseres
 • Afklaring af relevant teknologi til digitalisering/automatisering
 • Afklaring af tekniske og organisatoriske barrierer for digitaliseringen/automatiseringen
 • Forretningsudvikling
 • Udarbejdelse af ROI/business case/kravspecifikation for investering i ny teknologi
 • Leverandøridentifikation og tilbudsindhentning

Hvad får jeg ud af det?

Vi er din optimale samarbejdspartner, der sikre, at du får det bedste resultat af de projekter, du søger om tilskud til. Vi rådgiver bl.a. om: 

 • Leverandøroptimering ud fra virksomhedens budget og behov 
 • Forretningsomlægning- og udvikling af fremtidssikrede forretningsmodeller gennem strategisk rådgivning
 • Forbindelsen mellem din virksomhed og digitaliseringstendenser- og muligheder ved at opsætte rammerne for digitale ambitioner, analyse af arbejdsprocesser, vurdering af digitaliseringspotentialer og lettere implementering af digitaliseringstiltag

Hvordan foregår det?

Du kan få 50% i tilskud, dog maksimalt 100.000 kr. For at få det fulde tilskud på 100.000 kr. skal du selv medfinansiere projektet med 100.000 kr. enten med kontanter eller timerne, du og dine medarbejdere lægger i projektet.  

Vores kunder stiller mange spørgsmål, når vi introducerer dem for EU’s vækstpuljer, såsom:

 • Hvilke krav skal jeg opfylde for at kunne ansøge? 
 • Hvordan foregår det med timeregistrering? 
 • Hvor meget skal jeg selv investere i projektet, økonomisk? 
 • Skal jeg selv finde en rådgiver? 

Spørgsmålene er velbegrundet – det kan virke uoverskueligt, men vi står klar til at hjælpe dig, så du kan få del i EU’s vækstmidler og opnå det fulde potentiale af din virksomhed. Vi kan være med dig, på sidelinjen, hele vejen og jo tidligere vi bliver en del af processen, jo mere får du ud af projektet. 

Lad os besvare dine spørgsmål om SMV:Digital Potentialeafklaring, og tage en snak  om dine muligheder for at få del i EU’s vækstkroner.