fbpx

Strategier til salg og markedsføring

Vi laver digitaliseringsprojekter der indebærer alt indenfor salg og markedsføring. Salgsprojekter kan omhandle flere ting, lige fra hjælp til valg og udnyttelse af de rette systemer, til udvikling af den komplette salgsstrategi.
Markedsføringsprojekter kan indeholde alt lige fra identificering af det rigtige kundemix, til implementering af den marketingstrategi, der sikrer den ønskede vækst.

Automatiseringer og integrationer

Ved integration og auotomatiseringesprojekter, deltager vi som rådgivere. Via skitsering af projektet, får vi konkretiseret, hvilke processer der bør automatiseres så vi kan finde frem til, hvilke potentielle leverandører der bør involveres og til hvilken pris. Vi kan stå for projektledelse gennem hele forløbet og hjælpe jer helt i mål. Vi har kontinuerligt ROI for øje og vi fungerer som jeres 100% udvildige konsulent.

Webshop og E-handels strategier

ROI ONLINE hjælper SMV’er med optimering af deres Webshops og E-handels strategier. Hvad enten du skal vækste din eksisterende løsning eller om du skal have en helt ny, kan vi rådgive, projektlede og hjælpe med udvælgelsen af de rette leverandører. Vi kan konkretisere hele projektet samt give et overblik over de relevante tiltag der bør gøres, samt udarbejde det rette beslutningsgrundlag før projektet iværksættes.

Digital Omstilling

Er du klar til digitaliseringsbølgen og de mange forandringer der følger? Udnytter du digitaliseringens muligheder? 

Digital Omstilling er en EU vækstpulje, der giver dig mulighed for at gøre din virksomhed mere digital, så du kan følge med udviklingen. Få en komplet digitaliseringsstrategi, på op til 110.000 kr. i medfinansiering af projektet og en ekspert til at rådgive dig – Vi kan være den ekspert og guide dig hele vejen igennem processen.

Digitaliseringen er i høj grad med til at sætte dagsordenen for erhvervslivet og det er forventet, at udviklingen vil fortsætte. Det kan være udfordrende at følge med, og samtidig udvikle sin konkurrenceevne med de mange nye digitale muligheder. 

Digital Omstilling giver dig mulighed for at komme i front rent digitalt og skabe vækst- og konkurrencemuligheder for din virksomhed, bl.a. inden for områder såsom eksport og internationalisering. Programmet er for alle virksomheder i Region Syddanmark, der kan præsentere en attraktiv og stærk business case.

Hvad indebærer det?

Digital Omstilling – Strategi for digitalisering giver dig mulighed for:

·     En digitaliseringsstrategi for din virksomhed
·     Tilknyttet ekspert som du selv vælger
·     Op til 110.000 kr. i medfinansiering 

Afhængigt af din virksomhed og dennes vækstpotentiale gennem digitalisering, kan strategien have vidt forskellige afsæt. Det kan f.eks. være:

·     En plan for digital markedsføring
·     En Plan for en digital forretningsmodel – Automatisering og Integrationer

Hvad får jeg ud af det?

Digitalisering kan ses som en disciplin i at forbedre ydeevnen og gøre processer klogere. Det er vigtigt at kunne navigere på markedet, og udvælge de rigtige processer at digitalisere, da teknologien i dag giver mange muligheder, der ikke før har været tilgængelige. 

Vi kan hjælpe dig med at implementere  mere effektive processer, træffe de rigtige beslutninger på baggrund af veldokumenterede data, og minimere fejl investeringer. Dette betyder bl.a. at vi hjælper dig til at:

 • Skabe mere værdi for din virksomhed
 • Fjerne/mindske manuelle fejlkilder
 • Flytte dit fokus fra retrospektive til proaktive analyser

Hvordan foregår det?

 1.  Først og fremmest får du sparring fra en projektkonsulent, der screener din virksomhed for vækstpotentiale.
 2. Såfremt du har en attraktiv og stærk business case betaler du 3.000 kr. for opstart af projektet.
 3. Du udpeger en ekstern digital ekspert, der udarbejder din digitaliseringsstrategi.
 4. Du vil efterfølgende få refunderet 50% af omkostningerne til den eksterne konsulent, dog max 110.000 kr. 

Du er ekspert på din virksomhed, og denne viden skal du bringe i samspil med den digitale ekspert du vælger. Dette vil sikre en stærk strategi, der gør dig klar til at eksekvere. Der kan opstå en del spørgsmål når man først bliver introduceret til Digital Omstilling, såsom: 

 • Er der nogle krav for at ansøge? 
 • Hvad er bedst – kontant eller timeregistrering? 
 • Hvad er de økonomiske rammer, hvor meget skal jeg selv investere? 
 • Hvordan finder jeg en rådgiver?  

Digital omstilling favner bredt og derfor er der ikke noget at sige til, at der kan opstå en del tvivlsspørgsmål. Vi kan hjælpe og rådgive dig, i alle dele af processen, lige fra den første ansøgning til det færdige projekt. Hvis du vil være en del af den digitale omstilling og stå stærkere på din konkurrenceevne, så lad os besvare dine spørgsmål og tage en dialog om, hvad dine muligheder er, så du kan få del i EU’s vækstmidler.