fbpx

Har du fået tilsagn om tilskud?

Har du søgt en af de mange muligheder for tilskud, såsom Digital omstilling, Grøn omstilling, SMV Digital Potentialeafklaring eller SMV Digital Implementering og er kommet igennem nåleøjet?

Har du søgt, men ikke fået tilsagn om tilskud?

Har du søgt en af de mange muligheder for tilskud, men har desværre ikke fået tilsagn om tilskud som håbet? Alt er ikke tabt – ROI ONLINE kan vi hjælpe dig videre.

Har du endnu ikke søgt en af de mange puljer?

Går du med overvejelser om at søge en af de mange puljer eller synes du det hele virker lidt uoverskueligt? Du har måske et ønske om at optimere din virksomhed med de ressourcer du har til rådighed i dit eget tempo.

Tilsagn om tilskud

Du har søgt en af de mange puljer, som Digital Omstilling eller SMV Digital Implementering, og har fået tilsagn! Hvad skal du så nu? 

Hvem skal hjælpe dig? Det er vigtigt at finde den rette rådgive, der udnytter alle ressourcer og kan fører din virksomhed derhen, hvor du gerne vil have den. Kender du kravene til projektet så du kan forblive tilskudsberettiget? Der er mange ting der er vigtige at holde styr på for at sikre, at din virksomhed kommer sikkert i mål – Det kan vi hjælpe dig med.

Intet tilsagn om tilskud

Du har søgt om tilskud, men desværre ikke fået tilsagn. Var det så bare det? Nej. Du har allerede besluttet dig for, at du vil at udvikle din forretning og du har søgt en pulje fordi, at du ved digitalisering er vigtig. Men måske har du ikke kompetencerne til at gøre det selv, eller tiden? ROI ONLINE kan hjælpe dig med at skabe dit forretnings- og markedsføringskoncept ud fra de rammer du har.

Ingen puljer søgt

Du kender til de mange muligheder der er for tilskud, men har endnu ikke kommet omkring faktisk at søge en af dem. Måske har du ikke tiden, økonomien eller overskuddet til så store projekter eller måske er du helt i tvivl om, din virksomhed overhovedet kan komme i betragtning til et tilskud? Digitaliseringen af din virksomhed behøver ikke gøres på én gang. Dette kan med fordel gøres løbende i et passende tempo så din virksomhed kan holde trit.  

Uanset hvad der ligger til grund for, at du ikke har søgt en pulje står ROI ONLINE til din rådighed – Vi kan hjælpe dig med at afklare din situation og finde den bedste vej videre for din virksomhed så du stadig kan følge med digitaliseringens udvikling.

Vi er godkendt til EU-programmer

Strategier til salg og markedsføring

Vi laver digitaliseringsprojekter der indebær alt indenfor salg og markedsføring.
Salgsprojekter kan indeholde alt, lige fra hjælp til valg og udnyttelse af de rette systemer, til udvikling af den komplette salgsstrategi.
Markedsføringsprojekter kan indeholde alt lige fra identificering af det rigtige kundemix, til implementering af den marketingstrategi der sikrer den ønskede vækst.

Automatiseringer og integrationer

Ved integration og auotomatiseringesprojekter, deltager vi som rådgivere. Via skitsering af projektet, får vi konkretiseret hvilket processer der bør automatiseres så vi kan finde frem til hvilke potentielle leverandører der bør involveres og til hvilken pris. Vi kan stå for projektledelse gennem hele forløbet og hjælpe jer helt i mål. Vi har kontiuerligt ROI for øje og vi fungerer som jeres 100% udvildige konsulent.

Webshop og E-handels strategier

ROI ONLINE hjælper SMV-er med optimeringen af deres Webshops og E-handels strategi. Hvad enten du skal vækste din eksisterende løsning eller om du skal have en helt ny, kan vi rådgive, projektlede og hjælpe med udvælgelsen af de rette leverandører. Vi kan konkretisere hele projektet samt give et overblik over de relevante tiltag der bør gøres, samt udarbejde det rette beslutnigsgrundlag før projektet iværksættes.

Hvad har vi opnået?

I 2012 blev ROI ONLINE kontaktet af Google og ivækst med formålet at være primus motor på pilotprojektet Succes Online. Vores store fokus på effektmåling og optimering på baggrund heraf var en af grundene til, at vi blev valgt. Projektet opnåede så gode resultater, at der i løbet af 5 år, var over 30.000 deltagere igennem konceptet. Konceptet er tilegnet små og mellemstore virksomheder og har til hensigt at få virksomhederne til at udnytte det store potentiale, der ligger online. Du kan læse mere om konceptet på www.googlesuccesonline.dk og selv udforske en del af det udarbejdede materiale, der kan være med til at hjælpe netop din virksomhed til at opnå Succes Online eller læse mere om vores arbejde med vækstpartnere her.