fbpx

Hvem skal rådgive dig?

Har du søgt om vækstmidler til digitalisering af din forretning, og er klar til næste step?

Har du styr på kravene?

Digitalisering af din forretning – men er projektet reelt tilskudsberettiget?

Markedsperspektivering?

Har du fået tilsagn, står du muligvis overfor, at skulle indhente alternative tilbud. 

At finde den rette rådgiver

Det kan være en udfordring at finde ud af, hvilken privat rådgiver der er bedst kvalificeret til at hjælpe med at udforme den rette digitale strategi for din virksomhed. I forbindelse med udvikling af strategien, skal virksomhedens vækstmuligheder blandt andet identificeres – og ikke mindst den rette prioriterede rækkefølge af disse muligheder.

Det er derfor vigtigt, at den valgte rådgiver har de rette kompetencer og indblik i de utallige tilgængelige digitale muligheder, for at sikre at virksomheden får styrket konkurrence- og vækstmuligheder så optimalt som muligt. Dette vil være et tæt parløb mellem virksomhed og rådgiver således, at ressourcerne hos begge parter bliver udnyttet effektivt. I løbet af processen vil du blive præsenteret for analyser og modeller, der vil være vigtige værktøjer for den fremadrettede dialog.

ROI ONLINE har som ekspert styret den digitale proces for mange virksomheder indenfor både Proces automatisering, System integrationer og Marketingstrategier og kan også være din professionelle rådgiver, der kan hjælpe dig gennem processen i det omfang du ønsker. Kontakt os, så vi kan finde ud af om vi er det rette match for hinanden.

Tilskuddet har krav

Flere virksomheder har desværre oplevet, at de projekter de var blevet stillet i udsigt, i sidste ende ikke opfyldte de krav der er gældende, for at modtage tilskud. Dette kan få store konsekvenser i forhold til både økonomi og forventninger for projektets indholde og omfang.

Det er derfor essentielt, at kunne navigere i, hvilke aktiviteter der er støtteberettigede, så man som virksomhed når det mål man forventer. Hos ROI ONLINE har vi de kompetencer og den viden, der skal til for at sikre, at din virksomheds forventninger og ønsker kommer til at leve op til de gældende krav for at modtage tilskud.

Markedsperspektivering

Har du søgt en pulje og har fået tilsagn, står du muligvis overfor, at skulle have markedsperspektiveret opgaven ved indhentning af alternative tilbud fra forskellige rådgivere. I forbindelse med, specielt digital omstilling, og andre EU Puljer, kræves det, at du skal markedsperspektivere. Dette betyder, at du skal indhente minimum tre tilbud så du har et sammenligningsgrundlag og får værdisat opgaven du står overfor.

Mange er dog i den situation, at de allerede har en foretrukken leverandør. Det kan være en de har arbejdet med tidligere eller allerede er i samarbejde med. Du skal bruge tid og ressourcer på at involvere nye parter i din virksomhed – Disse skal så også bruge deres tid og ressourcer velvidende, at de måske ikke får opgaven.

Vi vil gerne sikre os, at ingen parter spilder deres tid. Har du behov for et alternativt tilbud, så send en mail med informationer om projektet til markedsperspektivering@roi-online.dk.

Vi er godkendt til EU-programmer

Strategier til salg og markedsføring

Vi laver digitaliseringsprojekter der indebærer alt indenfor salg og markedsføring. Salgsprojekter kan omhandle flere ting, lige fra hjælp til valg og udnyttelse af de rette systemer, til udvikling af den komplette salgsstrategi.
Markedsføringsprojekter kan indeholde alt lige fra identificering af det rigtige kundemix, til implementering af den marketingstrategi, der sikrer den ønskede vækst.

Automatiseringer og integrationer

Ved integration og auotomatiseringesprojekter, deltager vi som rådgivere. Via skitsering af projektet, får vi konkretiseret, hvilke processer der bør automatiseres så vi kan finde frem til, hvilke potentielle leverandører der bør involveres og til hvilken pris. Vi kan stå for projektledelse gennem hele forløbet og hjælpe jer helt i mål. Vi har kontinuerligt ROI for øje og vi fungerer som jeres 100% udvildige konsulent.

Webshop og E-handels strategier

ROI ONLINE hjælper SMV’er med optimering af deres Webshops og E-handels strategier. Hvad enten du skal vækste din eksisterende løsning eller om du skal have en helt ny, kan vi rådgive, projektlede og hjælpe med udvælgelsen af de rette leverandører. Vi kan konkretisere hele projektet samt give et overblik over de relevante tiltag der bør gøres, samt udarbejde det rette beslutningsgrundlag før projektet iværksættes.

Fordele
  •  Har du styr på kravene – Vi giver dig det samlede overblik over hvad du skal sikre dig for at få tilskud
  • Udnyt vores mangeårige erfaring – vi hjælper dig med at skræddersy dit projekt så du udnytter din virksomheds fulde potentiale
  • Vi er din godkendte og uvildige rådgiver – Vi arbejder ud fra hvad der er bedst for din virksomhed
  • Vi kan give dig et tilbud ud fra dine ønsker og behov
  • Vi ønsker at skabe resultater for dig med så få ressourcer som muligt – kort sagt vi spilder ikke din tid.
  • Drag nytte af ROI ONLINE’s evne til at sammenligne og benchmarke

Udvalgte cases

Din SMV vækstpartner

Har du nogle spørgsmål eller overvejelser?

Lad os tage en uforpligtende snak