fbpx

Ny Facebook Algoritme

Der er sket store ændringer i Facebooks algoritme- og auktionsmodel. Hos Meta er man gået fra at benytte deterministiske metoder til probabilistiske efter implementeringen af App Tracking Transparency. Dette er en vigtig for enhver, der annoncerer på Facebook, da det har direkte indflydelse på hvordan algoritmen vurderer dine annoncer, hvilket fører til ændrede distributionsmønstre og potentielt effektiviteten af annoncen.

En deterministisk model er en model, der konsekvent vil generere det samme output, når den præsenteres for det samme input. Sagt på en anden måde, der er ingen tilfældighed involveret i processen. I forhold til Facebooks algoritme betyder dette at førhen, kunne de spore alle de konverteringer der kom på din hjemmeside og præcis tilskrive det den annonce der generede det. Nu har Safari minimeret denne mulighed gennem begrænsning af data fra 3. part cookies.

Derfor er de gået over til en probabilistisk model.  Denne model anvender sandsynlighed og statistik til at forudsige resultater. Det betyder, at output ikke altid vil være det samme, selvom inputdataene er de samme. I stedet vil output variere baseret på sandsynligheden for forskellige resultater.

Facebooks overgang fra en deterministisk til en probabilistisk model er et resultat af implementeringen af App Tracking Transparency (ATT). ATT er en funktion, som Apple har introduceret, der kræver, at apps beder om brugerens tilladelse, før de kan spore deres aktivitet på tværs af andre virksomheders apps og hjemmesider. Dette har haft en betydelig indvirkning på mængden af data, som Facebook har adgang til, hvilket har gjort det udfordrende at opretholde en deterministisk model.

Med færre data til rådighed, kan Facebooks algoritme ikke længere lave nøjagtige forudsigelser om, hvilke annoncer en bestemt bruger vil finde mest relevante. Derfor har de skiftet til en probabilistisk model, der bruger de tilgængelige data til at lave sandsynlige forudsigelser om, hvilke annoncer der vil være mest relevante for hver bruger. Det betyder at man som virksomhed nogle gange vil kunne se flere konverteringer på Facebook, end man kan i sit hjemmeside system. Man kan minimere dette ved i højere grad at benytte førstepart cookies. Disse opsættes vha. server side tagging. Du kan læse mere om effektmåling her.